Diamond Hand Files
Flexible Diamond Hand Pads

Elastyczna tarcza diamentowa

Ściernice listkowe powlekane są idealnym wyborem do lekkiego szlifowania, wygładzania, uziarnienia i usuwania zgorzeliny na różnych metalach. Listki ścierne zapewniają długotrwały zapas świeżego materiału ściernego i konstrukcję odporną na obciążenia. Dostępne w wersjach z mocowaniem kołnierzowym i wrzecionowym z CBN lub diamentowym ziarnem ściernym ogólnego przeznaczenia.

Elastyczne diamentowe ściernice listkowe są wykonane z kombinacji lub diamentowych tarcz listkowych i konwencjonalnych listków ściernych, a tarcze są niedrogie. Mogą być używane na mokro lub na sucho i są idealnym wyborem dla polerek do betonu wykonujących obróbkę krawędzi. Szybkie, wybaczające i wyjątkowe życie. Duża prędkość cięcia, wyjątkowa żywotność, bardzo łatwa obsługa, wygodna praca bez wibracji. Gładkie, równe wykończenie bez odprysków. Jest idealnym zamiennikiem do zgrubnego szlifowania i kształtowania przy użyciu ściernicy garnkowej. Gruboziarnisty - do zgrubnego szlifowania i kształtowania. Średnie ziarnistość - do szlifowania średnio zgrubnego. Drobne ziarno - do gładkiego szlifowania.

Flexible Diamond Flap Wheel